A fogadalmunkat 10 pontra teszünk, ez képezi az általunk képviselt értékrend alapját.

1.    A cserkész egyeneslelkű és feltétlenül igazat mond.
2.    A cserkész híven teljesíti kötelességeit, amelyekkel Istennek, hazájának, és embertársainak tartozik.
3.    A cserkész ahol tud segít.
4.    A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.
5.    A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú.
6.    A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz, és kíméli a növényeket.
7.    A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel, és készségesen engedelmeskedik.
8.    A cserkész vidám és meggondolt.
9.    A cserkész takarékos.
10.  A cserkész testben és lélekben tiszta.


A kiscserkészeink két pontra tesznek ígéretet:

1.    A kiscserkész uralkodik önmagán.
2.    A kiscserkész vezetőjére hallgat.