A cserkész fogadalom egy életre szól. Van, hogy egy idő után valaki már nem aktívan vesz részt a közösség életében, de utána is ugyanúgy cserkész marad. Nem csak akkor vagyunk cserkészek, mikor részt veszünk egy programon vagy egyenruha van rajtunk, hanem az életünk minden pillanatában, minden helyzetében.

Cserkész fogadalom szövege:

"Én, _____ fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, melyekkel Istennek, hazámnak és embertársaimnak tartozom. Minden lehetőt megteszek, hogy másokon segítsek. Ismerem a cserkésztörvényt, és azt mindenkor megtartom."

Kiscserkész  ígéret szövege:

Én, _____ ígérem, hogy jó leszek, ismerem a kiscserkész törvényt, és azt mindenkor megtartom.