Lord Baden-Powell of Gilwell (Bi-Pi), a cserkészet megalapítója 1857-ben született Londonban. Három évesen hat testvérével együtt árván maradt. Társai már gyermekkorában szerették vidámságáért, mulattató történeteiért. Fiatalon katonai pályára lépett, így sok időt töltött Indiában, majd Dél-Afrikában, ahol megtanulta, hogyan lehet úrrá a nehézségeken magára hagyatottan és egyszerűkörülmények között is.

1899-ben az angol-búr háborúban Mafeking védelmével bízták meg. Itt tapasztalta meg, hogy mennyire megállják a helyüket a fiatalok, ha felelősséget tesznek a vállukra. Mikor hazatért Angliába, meglepve tapasztalta, hogy nagy sikert aratott egy katonai kézikönyve az ifjúság körében. Ekkor jutott arra, hogy külön könyvet írjon a fiatalok számára.
Elképzeléseit gyakorlatban is ki akarta próbálni, ezért 1907 nyarán a La Manche-csatorna egyik szigetén (Brownsea) egy tábort szervezett 20 fiúval. A tábor hatalmas sikert aratott. Ezek az élmények alapján írta meg az 1908-ban megjelent Scouting for Boys (Cserkészet fiúknak) című könyvét, mely a cserkészet alapjait foglalja össze. Bi-Pi életének új célja a cserkészet lett.

A magyar cserkésztörténelem:
1909.    A nagybecskereki gimnázium értesítője részletesen ismerteti Bi-Pi Scouting for Boys című könyvét
1910.    Megalakulnak az első cserkészcsapatok:
1.    számú BKIE (Keresztény Ifjúsági Egyesület)
2.    számú BKG (budapesti piaristák)
3.    számú Regnum Marianum
1912. december 28. A Magyar Cserkészszövetség megalakulása
1913.    Vági tutajút Kralovántól Komáromig, amelyen 105 cserkész vesz részt  a Magyar Őrszem Szövetség megalakulása, a két szövetség egyesül Cserkész-Őrszem Szövetség néven, később az őrszem szó kikopik a névből és a köztudatból
1914. – 1918    az I. világháború alatt sok vezetőt elvisznek katonának
1919.    Újjáalakul a Magyar Cserkészszövetség, megkezdődik a nagyarányú csapatszervezés
1922.    Gróf Teleki Pál az első magyar főcserkész; cserkészeink az elzártságot megtörve külföldre is látogatnak
1924.    II. Világjamboreen, Koppenhágában a nemzetek versenyében a magyar cserkészek Anglia és Amerika után a harmadik helyet szerzik meg; a Magyar Leánycserkész Szövetség megalakulása
1926.    Megyeri Nemzeti Nagytábor 7500 cserkész részvételével 8 országból    
1928.    A Leánycserkész Világszövetség megalakulása Parádon, székhelye Londonban van
1933.    IV. Világjamboree Gödöllőn, amelyen összesen 30 000 cserkész vesz részt, ebből 15000 külföldi 54 nemzetből, a tábor jelképe a Csodaszarvas, hatalmas szervezői és erkölcsi siker a magyar cserkészet számára
1939.    I. Leánycserkész Világjamboree Gödöllőn (Pax Ting - béketalálkozó)
1941.    Bi-Pi és Gróf Teleki Pál halála
1946.    A Magyar Cserkészszövetség feloszlatása, a Magyar Cserkészfiúk Szövetsége megalakulása
1948.    A Magyar Cserkészfiúk Szövetségét erőszakkal beolvasztják a Magyar Úttörők Szövetségébe, a cserkészmunkát végleg betiltják; a Külföldi Magyar Cserkészszövetség megalakulása, hazánkban illegálisan folyik a cserkészet
1956.    Rövid időre újraéled a cserkészet
1963.    Sík Sándor halála
1988.    A Magyar Cserkészszövetség újraalakul a 40 évvel azelőtti hagyományok alapján
1990.    Szerte az országban újjáalakulnak a cserkészcsapatok
1991.    Világjamboree Dél-Koreában, Magyarországot újra képviselik cserkészek
1993.    Gödöllői Emléktábor a Gödöllői Világjamboree 60 éves évfordulójára 1500 résztvevővel
1996.    Kárpát-medencei Cserkésztestvériség Nagytábor Ópusztaszeren; a honfoglalás 1100 éves évfordulójára 1100 itthoni és külföldi magyar cserkésszel
1998.    Hadijáték Pákozdon a pákozdi csata 150 éves évfordulójára
2000.    Millenniumi Emléktábor Esztergomban 1700 cserkész részvételével